Portal Pracy

Zarabiaj!

Państwowa Inspekcja Pracy

Gdyby nie Państwo Inspekcja Pracy to w naszym kraju robiłoby się dosłownie wszystko co tylko możliwe żeby zarobić, ale jak najmniej wydać na bezpieczeństwo.  Ludzie są bardzo naiwni i myślą, że nic im się nie stanie. Niestety takie myślenie bardzo często prowadzi do katastrofy. 99% Wypadków jakie mają miejsce w pracy jest spowodowanych błędem ludzi. Często bywa tak, że przyczyną jest alkohol, ale coraz rzadziej się to zdarza. Pod tym względem Polacy trochę się opanowali i wiedzą, że jeśli szef złapie ich na pijaństwie to stracą pracę. PIP musi cały czas skontrolować wszystko tak żeby tych nieprawidłowości było jak najmniej. Jeśli dojdzie do jakiegoś wypadku to zaraz pierwsze oskarżenia idą pod ich adresem. Wszystkiego tacy inspektorzy nie mogą wyłapać zwłaszcza, że niektóre rzeczy nie mieszą im się w głowach, że ktoś może być na tyle szalony żeby do tego doprowadzić. Najwięcej wypadków jest tam gdzie są maszyny i tam gdzie coś się buduje zwłaszcza na większych wysokościach.  Byłoby dobrze włączyć więcej myślenia, a wtedy na pewno mniej osób będzie ulegało wypadkom śmiertelnym. Czy warto tracić życie w miejscu pracy? To naprawdę jest totalna głupota i nierozwaga osób, które popełniają karygodne błędy.

Firmy szkoleniowe

Istnieją różnie rodzaje firm, które organizują szkolenia. Wszystko bowiem zależy od dziedziny w jakiej się specjalizują. Część firm organizuje bowiem szkolenia zawodowe, a więc z zakresu dietetyki, kosmetologii, informatyki i wielu innych. Uczestniczy w nich wykwalifikowana kadra posiadająca uprawnienia do tego typu działań i specjalizująca się w ich zakresie. Istnieją także takie firmy szkoleniowe, które przeprowadzają typowe szkolenia dla pracowników. Wśród nich, jednym z najważniejszych jest szkolenie BHP. Stanowi ono element obowiązkowy dla każdej z osób podejmujących pracę w danym miejscu. Zapewnia bowiem bezpieczeństwo wykonywanych działań i umiejętność radzenia sobie z tymi, które stanowią zagrożenie. BHP dla każdej firmy, a konkretniej dla każdej branży może być inne. Przebieg szkolenia może być organizowany przez firmy zewnętrzne, lub też wewnętrznie, przez pracownika posiadającego do tego uprawnienia, który przeszedł odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Każdy z pracowników musi podpisać dokumenty, świadczące o tym, że zapoznał się z  zasadami obowiązującymi na terenie ośrodka i będzie się do nich stosował W ten sposób przejmuje on również odpowiedzialność za wszelkie wypadki, które będą wynikały z jego nieuwagi.

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne to niezbędny element wielu kierunków ścisłych. Są one konieczne, aby studenci nabyli odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą im na rozwój i realizacje planów zawodowych. Każdy student zobowiązany jest jednak do zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje działania. Laboratoria chemiczne stanowią miejsca o niskim stopniu  bezpieczeństwa, z uwagi na obecność odczynników chemicznych i urządzeń pomiarowych, o skomplikowanym procesie działania i obsługi. Złożoność poszczególnych procesów chemicznych jest szczególnie trudna, a kolejność wykonywania poszczególnych ruchów bardzo ważna. Z uwagi na to zajęcia laboratoryjne stanowią ważny element przebiegu studiów. Dlatego też osoby będące w grupie studentów uczestniczących w takich ćwiczeniach zobowiązane są do zapoznania się z zasadami BHP.  Obejmują one często szkolenie obejmujące kilka spotkań i kończące się stosownym wpisem do indeksu. W ten sposób uczelnia ma pewność, że każdy student zapoznał się z zasadami i zapamiętał je, co objawia się poprzez ocenę z egzaminu, czy też testu, przeprowadzanego na koniec zajęć i sprawdzającego wiedzę uczestników kursu.

Produkcja

Zakłady produkcyjne charakteryzują się swoimi własnymi działaniami. Są one wyspecjalizowane w określonym kierunku i działają od lat w pewnym schemacie. Schemat ten dotyczy również procesu zatrudniania pracowników i szkoleń do których są oni zobowiązani, z tytułu rozpoczęcia własnej działalności. Produkcja jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym tematem, Na halach produkcyjnych znajdują się zestawy maszyn, których obsługa wymaga odpowiednich umiejętności i ostrożności. Nie zastosowanie się do nich grozi uszkodzeniami a nawet wypadkami. Dlatego też pracownicy, zarówno produkcyjni, jak i ci którzy jakkolwiek związani są z tymi procesami, musza przejść odpowiednie szkolenia i poznać zasady BHP. W przeciwnym razie, każdy wypadek będzie obciążał pracodawcę. Pracownik który podpisuję dokument świadczący o znajomości przepisów BHP przez niego, przejmuje w pewnym stopniu odpowiedzialność za swoje działania. Oświadcza on bowiem że zapoznał się z przebiegiem działania maszyn, z ich obsługą i ewentualnymi zagrożeniami. Jeśli wiec nie postępuje zgodnie z zaleceniami, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych pracowników, sam jest tego w pełni świadomym i odpowiada za swoje działania. Praca w zakładzie produkcyjnym wymaga bardziej rozbudowanego szkolenia BHP niż ma to miejsce na mniej odpowiedzialnych stanowiskach.